Chỉ còn 60 ngày nữa là hết hạn nộp báo cáo!

Date 23:00 | 22/04/2015

Quý đồng nghiệp vui lòng gửi báo cáo tham dự Hội nghị khoa học Bệnh phổi toàn quốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2015(30/6/2015)

  • Thông báo chuyển ngày tổ chức Hội nghị

    Date 08:38 | 25/09/2014

    Trong thông báo lần 1 Hội Lao và Bệnh phổi Việt Nam và Bệnh viện Phổi Trung ương đã gửi tới Quý đồng nghiệp thông báo Hội nghị Khoa học Bệnh phổi toàn quốc lần thứ VI dự kiến tổ chức từ ngày 9 - 10 tháng 7 năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng. Nhưng do điều kiện thực tế nên Ban tổ chức quyết định chuyển ngày tổ chức đến ngày 21 – 22 tháng 8 năm 2015.