Hướng dẫn nộp báo cáo tóm tắt

 

Đối với Báo cáo viên

-  Trong trường hợp abstract được chấp nhận, phải có ít nhất một báo cáo viên thuyết trình bài báo cáo tại Hội nghị.
- Tất cả các abstract phải được nộp trực tuyến trên website: http:// http://danang2015.bvptw.org hoặc gửi bài qua email: contact@vatld.org.vn, aprc2013@gmail.com
- Abstract phải được sự chấp thuận của tất cả các tác giả tham gia viết abstract trước khi nộp.
- Báo cáo viên chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của abstract, đóng vai trò là đầu mối liên lạc và phổ biến các thông tin liên quan về abstract đến  các tác giả tham gia viết abstract. 
- Báo cáo viên phải có một địa chỉ email hợp lệ để thuận tiện cho mục đích liên lạc thường xuyên với Ban Thư ký Hội nghị.
- Ngoài báo cáo viên, bất kỳ tác giả nào tham gia viết abstract đều có quyền đăng ký và thuyết trình báo cáo tại Hội nghị.
- Việc nộp abstract phải đảm bảo rằng báo cáo chưa từng được thuyết trình hoặc xuất bản trước đó.
- Một abstract chỉ được nộp 1 lần: việc nộp lại abstract có cùng nội dung là không được cho phép.Vui lòng tránh tình trạng nộp nhiều báo cáo có cùng một chủ đề bằng cách thay đổi các tác giả hoặc dưới tiêu đề khác và chỉ thay đổi ngôn từ không đáng kể.
- Báo cáo viên được phép nộp một bảng số liệu hoặc hình vẽ minh họa cho mỗi abstract
- Các abstract được chấp nhận sẽ được bao gồm trong sách abstract và được xuất bản để phân phát cho người tham dự tại Hội nghị
- Báo cáo viên sẽ nhận được thông báo chấp nhận hoặc từ chối abstract vào ngày 15/04/2015 để báo cáo viên có thể hưởng lợi ích từ việc đăng ký tham dự Hội nghị sớm
- Trong trường hợp abstract được phân bổ vào một phiên họp cụ thể, xin lưu ý rằng việc thay đổi ngày tháng và thời gian của phiên họp đó là không thể
- Báo cáo viên phải đăng ký và thanh tóan phí tham dự Hội nghị để abstract được chấp nhận sẽ được xuất bản thành sách và phân phát tại Hội nghị
- Các báo cáo viên mà có abstract không được chấp nhận vẫn luôn được chào đón tham dự Hội nghị.

 

Nội dung abstract

Nội dung abstract không được vượt quá 350 từ. Các abstract có nội dung dài hơn 350 từ sẽ bị cắt bớt.

-  Abstract phải được viết bằng tiếng Việt

-  Báo cáo viên chịu trách nhiệm về việc rà sóat và kiểm trả lại các lỗi chính tả, lỗi đánh máy trước khi nộp bởi abstract sẽ được kiết xuất theo mẫu văn bản được gửi.

-  Chữ viết tắt/từ viết tắt phải được viết ở dạng đầy đủ trước từ hoặc chữ viết tắt, việc sử dụng các thuật ngữ viết tắt nên ở mức hạn chế.

-  Sử dụng bảng ký tự được cung cấp để chèn các biểu tượng, dấu và định dạng đặc biệt (ví dụ: in nghiêng, bôi đậm,…).

-  Mỗi phần của abstract (Đặt vấn đề, Mục tiêu, Phương pháp, Kết quả, Kết luận) phải được viết thành từng đoạn riêng.

-  Vui lòng tham khảo Mẫu abstract như bên dưới.

-  Báo cáo được đánh cách dòng đơn, phông chữ arial, cỡ chữ 11.

 

Nộp abstract

Báo cáo viên sẽ nhận được email tự động xác nhận rằng abstract đã được nộp thành công.

 

Việc xem xét và lựa chọn abstract

Tất cả các báo cáo được nộp sẽ được chuyển đến Hội đồng khoa học xem xét, đánh giá và lựa chọn. Hội đồng khoa học sẽ quyết định abstract nào sẽ được chấp nhận và phù hợp với phiên thuyết trình miệng hay phiên thuyết trình có sử dụng hình ảnh minh họa.

Đặc biệt các báo cáo sáng tạo và độc đáo sẽ nhận được những phần thưởng khoa học xứng đáng từ Ban Tổ chức Hội nghị.

 

Các bước nộp abstract

Bước 1: Truy cập website: http://danang2015.bvptw.org/ chọn đăng ký

Sau khi chọn đăng ký tài khỏan, hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân để tạo một tài khỏan mới nếu là lần đầu tiên truy cập vào hệ thống nộp abstract của Hội nghị, báo cáo viên sẽ nhận được một email tự động xác nhận tài khoản mới đã được tạo (bao gồm Email và Mật khẩu).

Bước 2: Đăng nhập hệ thống nộp abstract trực tuyến của Hội nghị bằng Email và Mật khẩu đã đăng ký.

Trước khi nộp abstract, báo cáo viên vui lòng kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, trong trường hợp muốn thay đổi hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc mật khẩu, hãy chọn profile hoặc Edit.

Nếu báo cáo viên đồng ý với các thông tin cá nhân đã đăng ký, vui lòng chọn Abstract.

Bước 3: Thêm tác giả

Chọn Author and affiliations  → Add a new Author

Bước 4: Nộp báo cáo

- Chọn Abstract → Submission để điền đầy đủ các thông tin về abstract bao gồm: Chủ đề chính, chủ đề phụ, Tiêu đề, Nội dung, File đính kèm, từ khóa, và chọn Standard (nếu báo cáo viên quyết định đó là báo cáo chính thức ) và chọn Non-standard (nếu báo cáo viên quyết định đó là báo cáo không chính thức).

- Nếu báo cáo viên đồng ý với các thông tin về abstract, chọn Save.

- Chọn Summary and submission để kiểm tra lại tất cả các thông tin đã điền (thông tin cá nhân, thông tin abstract).

Lưu ý:

+ Báo cáo viên có thể copy và paste abstract ở phần Content, hoặc chọn Browse để đính kèm abstract.

+ Một khi đã nộp abstract, báo cáo viên không thể quay lại và chỉnh sửa abstract.

+ Để nộp một abstract mới, vui lòng chọn Abstract và tham khảo Hướng dẫn nộp tóm tắt báo cáo.

+ Trường hợp lỗi hệ thống, báo cáo viên có thể gửi email: contact@vatld.org.vn, aprc2013@gmail.com. Ban thư ký sẽ tiếp nhận và phản hồi tới báo cáo viên.