Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký tham dự Hội nghị, xin vui lòng tải mẫu đăng ký tham dự Hội nghị tại đây

 

Hạn đăng ký tham dự Hội nghị

 Hạn đăng ký tham dự sớm: đến hết ngày 30/06/2015

Sau ngày 30/06/2015 là đăng ký tham dự thường.

 

Hướng dẫn đăng ký

Điền đầy đủ các thông tin trong Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị, sau đó gửi cùng với biên lai chuyển khoản tới Ban Thư ký Hội nghị qua email, fax hoặc bưu điện. Bất kỳ mẫu đăng ký tham dự Hội nghị nào mà không gửi kèm biên lai chuyển khoản thì sẽ không được thực hiện.

 

Ban Thư ký Hội nghị

HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VIỆT NAM
463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Tel/Fax:   +84-4-32474544
Email: contact@vatld.org.vn, aprc2013@gmail.com

 

Phương thức thanh toán

Chuyển tiền vào tài khoản của Hội Lao và bệnh Phổi Việt Nam theo thông tin dưới đây (Vui lòng gửi kèm Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị biên lai chuyển khoản tới Ban Thư ký Hội nghị).

 

Thông tin ngân hàng

Tên tài khoản: HỘI LAO VÀ BỆNH PHỔI VIỆT NAM
Số tài khoản:  1506 20102 5566
Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội
Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

 

Điều kiện thanh toán

Để đăng ký tham dự Hội nghị thành công, đại biểu vui lòng gửi Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị cùng với biên lai chuyển khoản tới Ban Thư ký Hội nghị qua email, fax, hoặc bưu điện

Khi nhận được Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị cùng thanh toán hợp lệ, Ban Thư ký Hội nghị sẽ gửi một email xác nhận tới đại biểu.

Xin vui lòng lưu ý: Việc chuyển khoản chỉ đươc chấp nhận đến hết ngày 31/7/2015. Sau ngày 31/7/2013, việc thanh toán đăng ký tham dự Hội nghị sẽ được thực hiện tại địa điểm diễn ra Hội nghị (còn gọi là thanh toán đăng ký tham dự Hội nghị tại chỗ)

 

Hủy đăng ký tham dự Hội nghị

80% phí đăng ký sẽ được hoàn trả cho những đại biểu hủy bỏ đăng ký trước ngày 31/07/2015. Không có bồi hoàn phí đăng ký cho những đại biểu hủy bỏ từ ngày 31/07/2015.

 

Thay đổi người tham dự

Đại biểu có thể chuyển đăng ký của mình cho người khác trong trường hợp không thể tham dự Hội nghị. Việc chuyển đăng ký này phải được thông báo tới Ban Thư ký Hội nghị bằng văn bản. Vui lòng gửi Họ tên và số đăng ký tham dự Hội nghị (trong email xác nhận đăng ký tham dự thành công) cùng với Mẫu đăng ký tham dự Hội nghị của người được chuyển.

Nếu đại biểu chưa là thành viên của Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam, thì đây là một cơ hội tốt để trở thành thành viên lâu dài của Hội. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ email: contact@vatld.org.vn, aprc2013@gmail.com