Phiên toàn thể

 

PHIÊN TOÀN THỂ KHAI MẠC DỰ KIẾN CÁC BÁO CÁO TỔNG QUAN 

 

-   Cập nhật Hướng dẫn kiểm soát Hen và COPD tại Việt Nam (VINAC 2015);

-   Điều trị toàn diện Ung thư phổi;

-   Nhiễm khuẩn đường hô hấp và tính kháng kháng sinh;

-   Phẫu thuật phổi – nhu cầu và thách thức.